Suksessfaktorene

Suksessfaktorene

Kompetente medarbeidere er med deg hele veien.

Vi bistår gjennom hele anskaffelsesprosessen. Sammen kan vi drømme og planlegge, se på hva som er mulig og hva som ikke lar seg gjøre. Vi finner ønsket funksjon, design, utfordring og løsninger tilpasset deres behov. vesentlig del av vårt arbeid handler om å finne gjennomtenkte løsninger sammen med og på vegne av kunden. Vi er mindre produktorientert enn mange andre i bransjen – vi vil finne noe som møter deres behov. Kan vi gjennom anskaffelsen redusere mobbing i skolegården? Hvilke motoriske utfordringer er det lite av i barnehagen. Hvilke tilbud har vi til de stille barna? Skaper området samarbeid? Hvor mange barn bør kunne leke sammen her? Hvordan få lekeplassen i borettslaget til å bli en god fellesarena for småbarnsfamiliene? Hvordan tilby trimapparar som henvender seg til en bred gruppe mosjonister?

Vi ønsker  å være oppdatert på pedagogiske retninger, trender og design, hvordan utsette barn for positiv risiko, sikkerhetsforståelse, tekniske forhold som drenering, grunnarbeid og fundamentering.

Gjennom et bredt utvalg av design, serier, produsenter både på produkter og underlag finner vi sammen gode løsninger for de forskjellige prosjektene -om det er til 30 000,- eller 3 millioner.

Vi presenterer komplette og gjennomtenkte tilbud. Kostandsrammer og avtaler overholdes.

Vi har en del produkter på lager i Lier og også noen produkter tilgjengelig for rask levering på våre fabrikker.

Egne montører, (pt ca 10 stk i sesongen) som har lang erfaring fra bransjen, sørger for at leveransen blir som forespeilet – til den tid, plassering og løsning som er avtalt – og skulle det oppstå noe er kun en å forholde seg til, du blir ikke kasteball mellom et salgsapparat og et annet montasjeselskap.