Amicus barnehage, Drammen

Lek & Trivsel har vært med gjennom flere runder med oppgradering av barnehagen.

Amicus - 6-kantklatring med rørsklie og fugleredehuske-web