Nøste Lekeplasskomite, Lier

Nøste Lekeplasskomite i Lier fikk i 2016 en ny lekeplass – et stort vikingskip med mange lekefunksjoner.

Bilde for hjemmeside

IMG_5943