Tjenester

Hva tilbyr vi?

 Montasje

080

Vi har egne montører som har arbeidet i Lek & Trivsel med montasje av lekeplassutstyr i mange år. Vi sørger for at dere får en trygg og sikker lekeplass til barna.

– fordi barna fortjener den beste lekeplassen!

Når man har gått til anskaffelse av et nytt lekeapparat er det avgjørende at montasjen skjer på rett måte. Feil montasje gjør at produktgarantien kan bortfalle og apparatets levetid blir vesentlig redusert. Derfor anbefaler vi at dere lar et av våre erfarne og kompetente montasjeteam utføre jobben.

Våre montører kan gjeldende regelverk for sikkerhet på lekeplass, i tillegg til at de har lang erfaring i lekeplassarbeidet. Ved å la oss i Lek & Trivsel utføre montasjen, får dere garanti på montasjen tilsvarende produktenes garanti. Dette er den tryggeste måten å etablere en sikker og spennende lekeplass.

Er plassen du har til disposisjon utformet på en måte som gjør det vanskelig å plassere det ønskede apparatet, bistår vi med å lage trygge løsninger som tilfredstiller alle sikkerhetskrav til lekeplassutstyr.

 

Grunnarbeider

Når lekeplassutstyr skal monteres, er det behov for å forberede grunnen for montasje, mer eller mindre omfattende.

Grunnarbeider 2 - komprimert

Vi har maskinførere, og utfører det meste av nødvendige grunnarbeider selv.

På de fleste plasser er det behov for utgraving av gamle masser og innlegging/justering av nytt underlag.

Vi disponerer en bred maskinpark som gjør at vi kan benytte maskiner og utstyr som er optimalt tilpasset den enkeltes behov;

  • Maskiner som er tilpasset smale og vanskelig tilgjengelige områder.
    Maskiner som gjør minimal skade dersom det er behov for å kjøre over plen eller annet underlag som lett går i stykker.
  • Lekeplassen er ryddig og klar til bruk når vi er ferdige.

Dere forholder dere til Lek & Trivsel i alle deler av prosjektet  – vi får dere trygt i mål!