Universell utforming

Lekeplassen skal være et sted som innbyr til glad lek for alle, uansett funksjonsnivå!

Vi i Lek & Trivsel tilbyr lekeplassutstyr og aktivitetsapparater for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser.

Vi leverer komplette løsninger som er 100% tilrettelagt og tilgjengelig, og vi leverer integrerte løsninger.

En god lekeplass utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig – integrert lek skaper samhold og glede!

IE212-004

Her kan du lese om Miljøverndepartementets begrepsavklaring for Universell utforming: http://www.universell-utforming.miljo.no/file_upload/uniutf%20a4%20norsk-eng.pdf

En gruppe amerikanske arkitekter, produktdesignere, ingeniører og forskere har utarbeidet syv prinsipper for universell utforming (hentet fra Wikipedia).

  1. Enkel og intuitiv i bruk – Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.
  2. Forståelig informasjon – Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte.
  3. Toleranse for feil – Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.
  4. Like muligheter for alle – Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.
  5. Fleksibel i bruk – Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den synshemmede skal kunne høre, den hørselhemmede se og så videre.
  6. Lav fysisk anstrengelse – Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minimum besvær.
  7. Størrelse og plass for tilgang og bruk – Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.